Önkéntes beleegyezés

Köznapi értelemben a beleegyezés egy minden befolyástól mentes kinyilvánítása az egyéni akaratnak. Az egyéni önrendelkezés alkotmányos elvéből következik, hogy az egyéni érdek elsőbbséget élvez a társadalom vagy mások érdekeivel szemben. A beleegyezés egy jogi eszköz, amellyel az egyén ezt az elsőbbségi jogát gyakorolja. Az önrendelkezésnek számos területe ismert.
Adatkezelő
Az adatvédelmi törvény az adatkezelő fogalmát így definiálja:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó
Érintett
A személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogok tekintetében rendelkezni jogosult természetes személy
Önrendelkezés
A személyhez fűződő jogok társadalmi szintű, tudatos gyakorlása. Az egyén személyes szabadságát e döntésekben az Alkotmány bizonyos keretek közé szoríthatja, de lényegesen nem korlátozhatja. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 8. §-a
Adatbiztonság
Az adatbiztonság az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége. Az adatbiztonság az informatikai biztonság
A személyes adatok védelme
A személyes adatok védelmével a Magyarország Alaptörvényének VI. cikke foglalkozik:(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. (2) Mindenkinek joga van
Adatkezelés
Az adatvédelmi törvény a következőképpen definiálja az adatkezelés fogalmát:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése
Természetes személy
A természetes személy a jogtudományban az élő embert, a személyhez fűződő jogok természetes alanyát jelöli
Adat
Az adat az információ, a közlés, a hír, az értesülés, azaz elemi ismeret
EESZT
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, röviden EESZT, vagy e-tér egy olyan, az egészségügyi szolgáltatási folyamatokat összekapcsoló (integrált) informatikai rendszer és adatbázis, amely a magyarországi egészségügyi
Theo Croker
Theo Croker amerikai dzsessztrombitás, énekes, zeneszerző, producer. Grammy-díj-jelölt, háromszor Echo-díjra jelölt, valamint Theodore Presser-díjas