Asperger-szindróma

Az Asperger-szindróma (Asperger syndrome, gyakori rövidítése AS) neurobiológiai állapotnak számító pervazív fejlődési zavarok egyik kategóriája, amelynek a BNO kódja: F84.5. Ez a fogyatékosság is feljogosít a fogyatékosoknak járó kedvezmények igénybevételére. Az Asperger-szindrómára – az egyéb autizmusspektrumhoz tartozó állapotokkal ellentétben – jellemző a normális ütemű nyelvi fejlődés, és gyakran átlagos vagy annál magasabb intelligenciaszinttel párosul. A viselkedészavaros értelmi zavart, nyelvi zavart nem mutat, kisgyerekkorban nem volt fejlődési késése a nyelv elsajátításában, valamint elboldogul az alapvető társas interakciókban, azaz vannak mindennapi kommunikációs készségei. A DSM-IV szerint a normál, vagy annál magasabb intelligencia diagnosztikai kritérium. Mindezek miatt felismerése is nehezebb, egyes becslések szerint az esetek 30-50%-át nem diagnosztizálják. Számos Asperger-szindrómás magától is képes felismerni azokat a dolgokat, amikben eltér a többi embertől, megtanulja leküzdeni hátrányait, és képes beilleszkedni a társadalomba akár anélkül is, hogy tudná magáról, hogy Asperger-szindrómás.
Khadzsuráhó
Khadzsuráhó indiai kisváros Madhja Prades tartományban, a cshatarpuri kerületben, 175 km-re Dzsánszitól, 620 km-re délkeletre Delhitől, India fővárosától. Neve a khadzsur hindi szóból ered, ami datolyapálmát jelent. Khadzsuráhó India
Securitate
A Securitate a román kommunista diktatúra titkosszolgálata volt. Pacepa tábornok, a Securitate vezetője 1978-ban az Amerikai Egyesült Államokba szökött. A világ megismerhette, miképp működik Nicolae Ceaușescu diktatúrája. Ion Mihai Pacepa
Iszlamizmus
Az iszlamizmus, vagy iszlám fundamentalizmus politikai ideológia, amely mint szervezett, aktivista mozgalom teoretikus alapokkal rendelkezik, és mint eszmetörténeti áramlat a huszadik század eleje óta nyomon követhető. Radikális változatai
Ökoszocializmus
Az ökoszocializmus olyan szocializmus, amely az igazságosságon és az egyenlőségen felül az ökológiai követelményeknek is igyekszik eleget tenni. Szerinte a létalapjainkat fenyegető ökoválság és a szegénység közvetlen oka a kapitalizmus
Markis Simon
Markis Simon orosz klasszika-filológus, irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár
Bardo tödol
A Bardo tödol vagy ismertebb nevén a Tibeti halottaskönyv, „A hallás által megszabadító bardo útmutatás nagykönyve” egyike a Tibetben ismert, a köztes lét (bardo) állapotaiból való megszabadulást elősegítő misztikus
Giccs
A giccs a művészetek eszközeit használó, a művészet látszatát keltő, többnyire kereskedelmi természetű és célú alkotás
Telegdy Kata
Telegdy Kata az első ismert magyar költőnő. Telegdy Pál húga, Balassi Bálint Júliájának, Losonczy Annának rokona. Művelt, öntudatos reneszánsz asszony volt. Egyetlen verses levele maradt fenn. Ebben ironikus felhangokat ad a stilizált
A Habsburg-ház magyar trónfosztásai
A magyar történelem során négy alkalommal került sor egy-egy Habsburg-házi uralkodó trónfosztására (detronizációra): 1620-ban, 1707-ben, 1849-ben és 1921-ben
Uszkorenyije
Az uszkorenyije egy szlogen és egy politika volt, amelyet Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára 1985. április 20-án jelentett be a szovjet párt plénumán, és amelynek célja a Szovjetunió politikai, társadalmi és