Athamasz

Athamasz görög mitológiai alak, orkhomenoszi király, Aiolosz thesszáliai király és Enareté fia.
Molosszok
A molosszok hellén eredetű ókori nép. A hagyomány szerint Thesszáliából a később Épeirosznak nevezett Molossziába vezette őket Akhilleusz fia, Pürrhosz. Ennek fiáról, Molosszosz héroszról kapták nevüket. Később a görögök oresztai
Idrimi
Idrimi (Iid-ri-mi) Mukis (Szíria) uralkodója (kormányzója) i. e. 15. század közepén, 1470-1440 körül. A mitannibeli Parattarnával egyidőben élt. Apja a lázadó I. Ilim-ilimma. A lázadást követően Idrimi elmenekült a városból Emarba
Hettita Gilgames-eposz
A hettita Gilgames-eposz i. e. 1300 körül íródott hettita epikus irodalmi alkotás, az akkád Gilgames-eposz átirata. Helyenként apró változtatások találhatók a cselekményben és a nevekben is. Korban a sumer és akkád átiratot követi
Diszkobolosz
Diszkobolosz eredetileg Mürón athéni szobrász i. e. 450 körüli bronzszobra. Római márványmásolatokból ismert, az eredeti elveszett. Ilyen például a palombarai Discobolus, az egyetlen teljes épségében megmaradt márványmásolat, amely ma a
Ninkaszi-himnusz
A Ninkaszi-himnusz sumer vers az i. e. 2. évezred első feléből. Ténylegesen nem himnusz, hanem inkább kocsmadal, és a népköltészet körébe tartozik. A verset feltehetőleg egy édubba diákjai írták, talán valamely népdal alapján. Az egyik
Gilgames, Enkidu és az alvilág
A Gilgames, Enkidu és az alvilág, vagy Gilgames és a halubfa címen ismert sumer irodalmi mű az i. e. 3. évezred közepéről származó eposz. Eredetileg az uruki epikus ciklus egyik önálló kiseposza, amelyben feltűnik Gilgames is. A
Telipinusz eltűnése
A Telipinusz eltűnése című epikus irodalmi mű a hettiták egyik jelentős mítosza. Népszerűségét sok ismert töredéke is mutatja, a hettita szövegek katalógusa a 324-es szám alatt 27 töredéket tartalmaz, amelyek 19 táblához tartoztak
Theoszi Szküthinosz
Theoszi Szküthinosz i. e. 4. századi görög jambikus költő, epigrammaköltő, Platón kortársa
Exékiasz
Exékiasz athéni görög fazekasmester és vázafestő. Tizenegy szignált munkája ismert. Ebből kilencen csak mint az edény készítője szerepel, kettőn viszont a képet is ő készítette. További huszonhárom vázaképről tehető fel, hogy az
Uszkorenyije
Az uszkorenyije egy szlogen és egy politika volt, amelyet Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára 1985. április 20-án jelentett be a szovjet párt plénumán, és amelynek célja a Szovjetunió politikai, társadalmi és