Baker-paradoxon

A Baker-paradoxon egy matematikai fogalom a véges számú sorozatokról, amelyet a nyelvelsajátítás nativista fejlődéspszichológiai magyarázatai is használnak.
Népi írók
Népi írók avagy népi mozgalom a 20. század húszas-harmincas éveinek Magyarország határain is átívelő radikális eszmei, irodalmi és művészeti áramlata volt, sőt még a II. világháborút követő években is hatott. A „népi írók
Előfeszítés (pszichológia)
Az előfeszítés az emlékezet kutatásában azt a hatást jelöli, amikor egy inger előzetes észlelése illetve felidézése előhangolja, előfeszíti a rá következő inger feldolgozását
Jövő (napilap, 1848)
Jövő politikai napilap Pesten Ábrányi Emil alapította és szerkesztette, noha a lap állandó munkatársa, Mészáros Károly egyik visszaemlékezése szerint, a lap alapítói Horarik János, Töltényi Miklós és jómaga voltak, Ábrányi pedig a
Kalliszthenész
Olünthoszi Kalliszthenész görög tudós és történetíró, Nagy Sándor udvari történésze, és a kiemelkedő filozófus, Arisztotelész unokaöccse és tanítványa, továbbá a filozófus legkiemelkedőbbnek tartott tanítványának
Jan de Bray
Jan de Bray holland festőművész és grafikus. Arcképeket, történelmi, vallási és mitológiai témákat festett
Jan van Goyen
Jan van Goyen holland tájképfestő és rézkarcoló a holland aranykorból. Tájképeken kívül történelmi témájú képeket és csendéleteket festett
Albert van Ouwater
Albert van Ouwater németalföldi festő, Jan van Eyck kortársa. A haarlemi iskola megalapítója. Mai ismereteink szerint egyetlen műve maradt fenn, Lázár feltámasztása 1445-ből, a Gemäldegalerie őrzi Berlinben
Bernard van Orley
Bernard van Orley németalföldi festő, az északi reneszánsz jeles képviselője, a gobelinek és az ólomüveg ablakok kiváló tervezője. Ismert arcképét Albrecht Dürer festette meg 1521-ben
Bart van der Leck
Bart van der Leck holland avantgárd festő
Szenczy Sándor
Szenczy Sándor baptista lelkész, misszionárius, a Baptista Szeretetszolgálat alapítója és 2020-ig elnöke