Brooks-tétel

A gráfelméletben a Brooks-tétel a gráf maximális fokszáma és kromatikus száma közötti összefüggés. A tétel Rowland Leonard Brooks-tól származik, aki 1941-ben publikálta On Coloring the Nodes of a Network cikkében.
Turán-tétel
A Turán-tétel vagy Turán-féle gráftétel meghatározza, hogy legfeljebb hány éle lehet egy gráfnak, amely nem tartalmaz adott nagyságú teljes gráfot. Turán Pál 1941-ben publikálta tételét, ami a gráfelmélet egy jelentős fejezetét, az
Négynégyzetszám-tétel
A négynégyzetszám-tétel az additív számelmélet egyik tétele. Azt állítja, hogy minden természetes szám előáll négy négyzetszám összegeként: 7=4+1+1+1, 15=9+4+1+1, 32=16+16+0+0. Lagrange igazolta 1770-ben, Bachet sejtette 1621-ben, de a
Szemerédi–Trotter-tétel
A Szemerédi–Trotter-tétel a matematika, ezen belül a diszkrét geometria egyik fontos tétele
Páros gráf
Páros gráfnak, kétrészes gráfnak vagy páros körüljárású gráfnak nevezünk egy gráfot, ha csúcsainak halmazát fel tudjuk úgy osztani egy és halmazra, hogy az összes -beli élre teljesül, hogy az egyik végpontja -ban van, a másik
Erdős-emlékelőadás
Az Erdős-emlékelőadás az Amerikai Matematikai Társulat (AMS) évenkénti, meghívott előadása
Van der Waerden-tétel
Van der Waerden tétele a kombinatorikus számelmélet és általában a kombinatorika egyik fontos tétele
Gauss-összeg
A Gauss-összeg a számelmélet egyik fontos fogalma
Laczkovich-tétel
Laczkovich Miklós tétele, avagy a kör modern négyszögesítése, avagy Tarski problémája egy, a Banach–Tarski-paradoxon témakörébe tartozó nevezetes állítás
Szemerédi-tétel
Szemerédi tétele a matematika, ezen belül a kombinatorika egyik fontos eredménye
Tim Wilkinson (műfordító)
Tim Wilkinson brit műfordító volt. Leginkább Kertész Imre és Szentkuthy Miklós műveinek angol nyelvű fordításairól ismert