Budapest Semesters in Mathematics

A Budapest Semesters in Mathematics alapképzésben (undergraduate) részt vevő amerikai diákok részére létrehozott matematika képzés Magyarországon.
Dirichlet-karakter
Az analitikus számelmélet egyik fontos eszköze, a Dirichlet-karakter olyan χ függvény, ami a pozitív egészeket komplex számokra képezi, továbbá:van olyan pozitív egész k, hogy minden n-re χ(n) = χ(n + k) teljesül, tehát a karakter
Van der Waerden-tétel
Van der Waerden tétele a kombinatorikus számelmélet és általában a kombinatorika egyik fontos tétele
Sierpiński-felbontás
A Sierpiński-felbontás egy meglehetősen paradox, a kontinuumhipotézist használó halmazelméleti konstrukció
Szimmetrikus közepek közötti egyenlőtlenség
A szimmetrikus közepek közötti egyenlőtlenség szerint, ha nemnegatív valós számok, akkor szimmetrikus közepeik csökkenő sorrendben helyezkednek el
Gauss-összeg
A Gauss-összeg a számelmélet egyik fontos fogalma
Sperner-tétel
A kombinatorikában a Sperner-tétel a hipergráfokra vonatkozó extremális tételek közül az egyik legfontosabb és legrégibb. Sperner 1928-ban igazolt tétele olyan halmazrendszerek méretére ad éles korlátot, melyekben egyik halmaz sem
Gauss–Lucas-tétel
A Gauss–Lucas-tétel kapcsolatot teremt egy komplex együtthatós polinom gyökei és deriváltja gyökei között
Mérhető számosság
A mérhető számosság a halmazelmélet egyik legfontosabb fogalma, a legegyszerűbb nagyszámosság-axióma
Gauss-lemma
A Gauss-lemma egy egész együtthatós polinomokra vonatkozó állítás, amit az algebrában nemcsak a polinomok elméletében alkalmaznak
Tim Wilkinson (műfordító)
Tim Wilkinson brit műfordító volt. Leginkább Kertész Imre és Szentkuthy Miklós műveinek angol nyelvű fordításairól ismert