Címerleírás

A címerleírás a címerek képi ábrázolásainak szavakba öntése. A címerleírásnak egyszerűnek, rövidnek, egyértelműnek és szabályszerűnek kell lennie olyan módon, hogy az alapján a címert a címerfestő pontosan és gond nélkül meg tudja rajzolni. A címer művészi megformálása a címerfestő feladata a maga tehetsége, heraldikai ismeretei és a heroldok vagy heraldikusok által megadott címerleírás szerint. A jó leírás alapján a heraldikus vagy a címerfestő a címert pontosan meg tudja rajzolni anélkül, hogy azt ismerné.
Jean Courtois
Jean Courteois (†1436) herold, heraldikai író, hivatali nevén Szicília herold. A neve előfordul Jean Courtois alakban is
Megkülönböztető jegy (heraldika)
A megkülönböztető jegyek összefoglaló elnevezés a címerábrák mindazon részletes tulajdonságaira, jegyeire, bélyegeire, jellemzőire, melyek egy címerrajzból vagy címerleírásból megállapíthatók. A megkülönböztető jegyek a címerleírásban
Darab (heraldika)
A darab [fr: billette, en: billet, r. en: billette] téglatest alakú címerkép
Forgon István
Forgon István családtörténész, Forgon Mihály bátyja
Szerb heraldika
A szerb heraldika a balkáni heraldika körébe tartozó, viszonylag régi és néhány sajátos jeggyel is rendelkező rendszer az európai heraldikán belül
Címerkritika
A címerkritika a címerművészet egyik részterülete. Részben azonos a címerdiagnosztikával. Fogalmát és metodikáját a 19. századi német heraldikusok határozták meg
Vörös (heraldika)
A vörös a színek közé tartozó heraldikai színezék. A címertanban szinte csak a cinóbervörös fordul elő. Az ennél halványabb vagy sötétebb árnyalatok külön nemheraldikus színekké váltak
Összerovott
Az összerovott a mesteralakok egyik kiegészítő jegye. Lényegében olyan színezési módszer, amikor a mesteralakot egy sorban váltakozva egy színnel és egy fémmel színezzük, miközben az így létrejövő darabok száma lényegtelen. Ez a színezési
Tornasisak
A tornasisak tágabb értelemben minden olyan sisakfajta, melyet a lovagi tornákon használtak. Ezek valódi heraldikai sisakok, mert sisakdísszel is el voltak látva
Gurjevszki járás (egyértelműsítő lap)