Diószegi Bónis Mátyás

Diószegi Mátyás református lelkész, a II. Rákóczi György korszakához köthető puritanizmus képviselője.
Dengelegi Bíró Péter
Dengelegi Bíró Péter református esperes
Almási Benjámin
Almási Benjámin erdélyi református lelkész
Debreczeni Fóris István
Debreczeni Fóris István református esperes
Czeglédi György (lelkész)
Czeglédi György református prédikátor
Fogarasi Ferenc
Fogarasi Ferenc református
Krizbay Dezső Miklós
Krizbay Dezső Miklós, Krizbai Miklós, Dezső Miklós (krizbai) újságíró
Baló Menyhért
Baczoni Baló Menyhért református lelkész
Ioan Corneli
Ioan Corneli magyaros névalakban Corneli János, eredeti nevén Ioan Buţiu az erdélyi iskolához tartozó román nyelvész, görögkatolikus prépost
Enyedi Fazekas János
Enyedi Fazekas János (1619–1662) református lelkész. Tanulmányait Gyulafehérváron kezdte, majd 1645–1651 között a franekeri, deventeri és leideni egyetemeken tanult teológiát. 1652-től kézdivásárhelyi, 1660-tól nagyenyedi lelkész lett
Grand Banks
A Grand Banks egy sor víz alatti fennsík Új-Fundland szigetétől délkeletre, az észak-amerikai kontinentális talapzaton