Diószegi István (orvos)

Diószegi István orvos, református lelkész, költő.
Brzezina Frigyes
Brzezina Frigyes, Friedrich Brzezina városbíró
Bohus Sámuel
Bohus Sámuel
Enyedi Sámuel (orvos)
Benedeki Enyedi Sámuel orvos, tanár, református lelkész, költő
Eccard András
Eccard András evangélikus tanító
Dunai Imre (tanár)
Dunai Imre (1767–1838) evangélikus gimnáziumi tanár
Budai Isaurus
Budai Isaurus, pater Isaurus kapucinus rendi szerzetes
Berzeviczy Albert (író)
Berzevicei Berzeviczy Albert földbirtokos
Bolechovszky Júda
Bolechovszky Júda (1723–1805) II. Rákóczi Ferenc
Endreffy Károly
Endreffy Károly megyei szolgabíró, ügyvéd, lapszerkesztő, 1848-as hadnagy
Musza pártus királynő
Musza a Pártus Birodalom királynője társuralkodóként fia, V. Phraatész mellett i. e. 2 és i. sz. 4 között