Diószegi István (református püspök)

Diószegi István vagy Diószegi Kis István református lelkész, teológiai doktor, a Tiszántúli református egyházkerület püspöke 1693-tól haláláig.
Fengler József Keresztély
Fengler József Keresztély győri püspök, piarista rendi pap, valóságos belső titkos tanácsos, költő
Fülep Gábor
Felsőőri Fülep Gábor névváltozatok: Fülöp; Eőri Fülep; Őri Fülep; Felsőőri; Eőri; Filep református lelkész, a Tiszáninneni református egyházkerület püspöke 1797-től haláláig
Dankovszky Gergely Alajos
Dankovszky Gergely Alajos, Gregor Alojz Dankovszky: akadémiai tanár
Csúzy Zsigmond
Csúzy Zsigmond pálos rendi szerzetes, egyházi író, hitszónok
Dárdasy Gusztáv
Dárdasy Gusztáv ferences rendi szerzetes, költő
Dubniczai István
Dubniczai István nyitra-egyházmegyei katolikus pap
Csirke Ferenc (püspök)
Csirke Ferenc, gyakran Tatai Ferenc református lelkész, a Tiszántúli református egyházkerület püspöke 1763-tól haláláig
Gaál Damascen
Gaál Damascen minorita rendi szerzetes
Benedek Mihály (püspök)
Benedek Mihály református lelkész, a Tiszántúli református egyházkerület püspöke 1806-tól haláláig
Magyar női költők, írók listája
Az alábbi lap a magyar női költők, írók listáját tartalmazza