Dimény József

Dimény József (nagygalambfalvai) református lelkész.
Nicasius Ellebodius
Nicasius Ellebodius, más néven Nicasius Casletanus kanonok, orvos
Christian Francken
Christian Francken, Szinnyeinél Franken Keresztély teológus
Fortunatus Máté
Fortunatus Máté, Szerencsés Máté latinos névformában Matthaeus Fortunatus (Pannonius) „az első, a legmagasabb mércével mérve is európai szintű magyarországi klasszikus filológus
Burián Pál
Burián Pál antikvárius
Daróczi Ferenc
Deregnyői Daróczi Ferenc Bereg megyei főispán, Giorgio Basta kancellárja
Johann Heinrich Bisterfeld
Johann Heinrich Bisterfeld evangélikus teológus, Bethlen Gábor fejedelem titkos tanácsosa és gyulafehérvári tanár, az angol puritanizmus híve
Bánffy Dénes (főispán, 1723–1780)
Gróf losonci Bánffy Dénes (1723–1780) főlovászmester, főispán
Damüszosz
Damüszosz gigász a görög mitológiában, Gaia és Uranosz fia, aki Trákiában élt. Arról volt híres, hogy futásban nem talált legyőzőre
Michael Lazar Biedermann
Biedermann Michael Lazar, Biedermann Mihály Lázár ausztriai zsidó nagykereskedő, udvari ékszerész, bankár és gyáriparos, aki az un. "hof-jude", vagyis "udvari zsidó" szerepét töltötte be. Emberbaráti tevékenységéről is ismert, ezen kívül
Gurjevszki járás (egyértelműsítő lap)