Dimién Pál

Dimién Pál orvos, tanár. Neve előfordul Kolozsvári Dimién Pál illetve Kolozsvári Pál alakban is.
Bornemisza Ferenc
Bornemisza Ferenc erdélyi diplomata Bethlen Gábor
Balia Sámuel
Felsőszilvási Balia Sámuel (1744–1796) erdélyi magyar jogász, királyi tanácsos
Benkő Mihály (kanonok)
Benkő Mihály gyulafehérvári kanonok
Szegedi András
Szegedi András, 16. századi
Dézsi István (esperes)
Dézsi István református esperes
Colosvarinus Emericus
Colosvarinus
Dobó József
Dobó József (gyulafehérvári) táblabíró
Ferentzi György
Ferentzi György ferences szerzetes, katolikus pap, csíki főesperes
Füzéri György
Füzéri György aranyműves, Kolozsvár jegyzője. A kolozsvári városi tanács jegyzője volt. Társszerzőként vett részt annak a bizottságnak a munkájában, amely a kolozsvári magisztrátus megbízásából 1735-ben összeírta a városban
Tim Wilkinson (műfordító)
Tim Wilkinson brit műfordító volt. Leginkább Kertész Imre és Szentkuthy Miklós műveinek angol nyelvű fordításairól ismert