Dirner Tóbiás

Dirner Tóbiás jezsuita rendi pap, tanár, apostoli gyóntató.
Fonovich János
Fonovich János jezsuita rendi szerzetes, bölcseleti és teológiai doktor, igazgató
Dobner Rudolf
Dobner Rudolf magyar királyi pénzügyminiszteri osztálytanácsos, költő
Földesi János
Földesi János bölcsészdoktor, jezsuita rendi pap, könyvtárnok
Anton Benkert
Benkert Antal kereskedő, színész
Filó János (főesperes)
Filó János kanonok, főesperes, szemináriumi igazgató, filozófus
Emericzy Géza
Emeritzy Géza bölcseleti doktor, tankönyvíró, állami tanítóképző-intézeti igazgató
Fésős András (lelkész)
Fésős András református lelkész
Békey István
Békey István, Drescher ügyvéd, honvédelmi minisztériumi osztálytanácsos. Békey Imre bátyja
Fischhof Ignác Vilmos
Fischhof Ignác Vilmos orvos
Tim Wilkinson (műfordító)
Tim Wilkinson brit műfordító volt. Leginkább Kertész Imre és Szentkuthy Miklós műveinek angol nyelvű fordításairól ismert