Dlhovszky József

Dlhovszky József, Jozef Dlhovský teológiai doktor, katolikus pap, költő.
Frank György (teológus)
Frank György bölcseleti és teológiai doktor, győri kanonok és főesperes, egyetemi tanár, egyháztörténész
Fiala Antal
Fiala Antal katolikus pap
Fáy Dávid Alajos
Fáji Fáy Dávid Alajos jezsuita rendi pap, tanár, költő
Blaskovich József
Ebeczki Blaskovich József selyemtenyésztési biztos
Bándl János
Bándl János középiskolai igazgató-tanár
Fabriczy János (főmérnök)
Fabriczy János megyei főmérnök
Felsmann János
Felsmann János tanító
Friebeisz Ferenc
Rajkai Friebeisz Ferenc újságíró, lapszerkesztő, 1848-as honvédfőhadnagy, bírósági végrehajtó
Bogsch János
Bogsch János méhész, kertészeti szakíró, evangélikus tanár
Tapolcsányi Gergely
Tapolcsányi Gergely Pál piarista tartományfőnök