Ellentengernagy

Az ellentengernagy a tengerészet egyik rendfokozata, a szárazföldi haderő vezérőrnagyi rendfokozatának felel meg. Rendfokozati jelzése a karpaszományon egy széles aranysáv, felette egy keskeny hurkos aranysáv, vagy egy sáv és felette egy arany ötágú csillag.
SINPO
SINPO, angol rövidítés a signal, interference, noise, propagation, and overall. A kódot a rádió adások minőségének leírására/értékelésére használják. A kód mindegyik betűjéhez egy 1 és 5 közötti számot rendelnek, ahol az 1 a
RENEGADE
A RENEGADE műveleti rendszer kiépítése a NATO válasza volt a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásra, a rendszer meghatározza azokat a feladatokat, amellyel a hasonló esetek elkerülhetők vagy hatásaik csökkenthetők
Gáztöltény
A gáztöltény olyan speciális töltény, mely a lövéskor a töltényből kiszabaduló gázokkal éri el hatását. A töltetek általában könnygáz hatásúak. A töltetek célja a nem halálos önvédelem
Raj (katonaság)
A raj a legkisebb katonai alegység elnevezése. Általánosságban elmondható, hogy 8–15 fő alkotja. Ennek az alegységnek általában nem tiszt a vezetője, hanem alacsonyabb rendfokozatú tiszthelyettes (altiszt) vagy jól kiképzett tisztes. Egyes
Merényi Gusztáv
Merényi Gusztáv, Scholtz dr. orvos-vezérőrnagy, belgyógyász szakorvos. A repülés élettani hatásaival foglalkozott. Nevéhez fűződött a Repülőorvosi Vizsgáló Intézet és az első Magyar Véradó Központ és Vérellátó Állomás megalapítása
Hadüzenet
A hadüzenet olyan diplomáciai nyilatkozat, amely két vagy több ország közötti hadiállapotot nyilvánítja ki. A hadüzenet a felek közötti háború kitörését jelenti
USA–193
Az USA 193 amerikai felderítő műhold volt
Szakasz (harcászat)
A szakasz egy katonai harcászati alapegység. A leggyakrabban egy század, üteg állományába tartozik, de léteznek önálló szakaszok is, melyek egységek, magasabb egységek, vezető szervek, intézmények és más alakulatok állományába
Hadtest
A hadtest magasabb szintű, önálló harci egység, amely általában 3-5 hadosztályból, parancsnoki törzsből, esetleg támogató alegységekből áll. Parancsnoka általában altábornagy. Ritkán alkalmazzák, mert önmagában egy hadosztály is
A Baleár-szigetek olasz megszállása
A Baleár-szigetek olasz megszállása 1936-ban kezdődött és a spanyol polgárháború végéig tartott. A fasiszta Olaszország azon céllal avatkozott be a polgárháborúba, hogy egyrészt segítse az azonos gondolkodásúnak tartott Falange-t