Erdélyi magyar szótörténeti tár

Az Erdélyi magyar szótörténeti tár a 16–19. századi erdélyi magyar nyelv szókincsének a gyűjteménye. Az anyagot – mintegy másfélmillió adatot – Szabó T. Attila gyűjtötte össze a legkülönbözőbb történelmi forrásokból: birtok- és szolgálat-összeírások, végrendeletek, osztálylevelek, kelengye- és tárgylajstromok, csere- és adásvételi iratok, nyugták, költségjegyzékek, körlevelek, egyházlátogatási, törvénykezési, valamint városi, falusi meg széki jegyzőkönyvek, anyakönyvek, jobbágykezeslevelek, naplók, levelek, emlékiratok. Ő volt az első hét kötet főszerkesztője is; halála után a főszerkesztő Vámszer Márta lett, a 12. kötettől pedig Kósa Ferenc. A sorozat tervezett 15 kötetéből eddig 14 jelent meg. Az első kötetek a bukaresti Kriterion Könyvkiadónál, 1989-től a budapesti Akadémiai Kiadó és az Erdélyi Múzeum-Egyesület gondozásában.
Majális utca
A Majális utca Kolozsvár belvárosában található; a Szent György tér keleti, illetve a Jókai utca nyugati sarkától indul déli irányba
Szind község
Szind község község Kolozs megyében, Romániában. Központja Szind, beosztott falva Koppánd
Sikó János
Sikó János református iskolamester
Siebenbürgischer Würgengel
Mathias Miles Siebenbürgischer Würg-Engel című könyve egyike az erdélyi szász történetírás kevés fennmaradt írásos művének, egyúttal az első ezek közül, amely nemcsak latin nyelven, hanem németül is megjelent. A könyv első ízben
Nagybaromlak község
Nagybaromlak község község Szeben megyében, Romániában. Központja Nagybaromlak, beosztott falva Martontelke
Szentlélek-ispotály (Kolozsvár)
A kolozsvári Szentlélek-ispotály a város egyik intézménye volt, ahol 2–10 szegényt láttak el. Az írott források a 15. századtól a 17. század második feléig említik, régészeti feltárás nem történt
Jabůrek tüzér
Jabůrek tüzér 1884-ben közzétett cseh képmutogató ének, amely a háborús propagandában bemutatott hősi cselekedeteket parodizálja
Malom utca (Kolozsvár)
A Malom utca Kolozsvár belvárosában található. A Híd utca végétől, rá merőlegesen a Kis-Szamos és a Malomárok között halad a Sétatérig
Facla Könyvkiadó
Facla Könyvkiadó a romániai könyvkiadás 1970-es átszervezése után, 1972-ben Temesváron alakult vállalat, amely szépirodalmi, tudományos, politikai és műszaki munkákat jelentet meg román, magyar, német és szerb nyelven, elsősorban
Musza pártus királynő
Musza a Pártus Birodalom királynője társuralkodóként fia, V. Phraatész mellett i. e. 2 és i. sz. 4 között