Függvények relációalgebrája

Minthogy a matematika sztenderdnek tekinthető, halmazelméleti felépítésében a függvények speciális relációk, ezért a függvényekre is értelmezhetőek mindazon relációalgebrai tulajdonságok, melyek a relációk vizsgálata, osztályzása során fontossággal bírnak.
Elemrendszer
Az elemrendszer a matematikai sorozat, ill. vektor fogalmának egy fontos általánosítása. Szemléletesen, olyan elemeket tartalmazó, „rendezett multihalmaz”-szerű objektumot érthetünk elemrendszeren, amelyben az elemek „sorrendje” is számít
Matroidaxiómák
A matroid egy axiómákkal definiált matematikai struktúra. A matroidok speciális halmazrendszerek, konkrétan nem üres leszálló halmazrendszerek, melyekre egyéb tulajdonságok is teljesülnek. Ezeket sokféle ekvivalens alakban lehet megadni
Operátor (matematika)
A matematikában az operátor szó különféle jelentésekben is használatos
Mátrixmatroid
A matematika által vizsgált egyik struktúratípus a matroid. A mátrixmatroid olyan matroidot jelent, melyben az alaphalmaz/univerzum egy adott test feletti nem azonosan nulla mátrix oszlopainak halmaza, maga a struktúra pedig ennek részhalmazaiból
Illeszkedési tér
Az illeszkedési tér a matematika geometria nevű ágában alapvető eszköz a különféle geometriai rendszerek, struktúrák formális, axiomatikus felépítésében: olyan matematikai struktúra, mely ezen geometriáknak az ún. illeszkedés nevű
Affin koordináták
Harali
Harali a sumer mitológia fél-mitikus, valószínűleg hegyvidéki földje, amely nemcsak az istenek ősi lakhelyét, illetve az alvilágot jelentette, hanem egy valószínűleg létező, aranyban gazdag országot is. Első ismert említése a Kr. e. 26
Igazhalmaz
Az igazhalmaz a matematikai logikában, konkrétan az elsőrendű logikában definiálható fogalom, formulák egy adott szemantikai osztályát jelenti. Ha adott valamely elsőrendű nyelv, ennek valamely I interpretációban adott k(I) kiértékelése
Nyelvbázis
A nyelvbázis fogalma elsősorban a formális nyelvekkel foglalkozó tudományok – tehát a matematika, a szemiotika, az analitikus filozófia és informatika – számára fontos
Tim Wilkinson (műfordító)
Tim Wilkinson brit műfordító volt. Leginkább Kertész Imre és Szentkuthy Miklós műveinek angol nyelvű fordításairól ismert