Gilicze Antal

Gilicze Antal református lelkész.
Temesváry Kriszta
Temesváry Kriszta költő, pedagógus. A két világháború között irodalmi munkássága elismert volt, később feledésbe merült személye
Derzsi Kovács Ferenc
Derzsi Kovács Ferenc természetrajz, vegytan, földrajz szakos középiskolai tanár, szaktárgyai mellett ének-zenét is oktatott. A szentesi pedagógia történetének egyik kiemelkedő alakja volt. Fia, Jenő méltó követője lett apjának úgy a
Gulyás Pap Etelka
Gulyás Pap Etelka író, költő, a 20. század első felében a tüdőbetegekért folytatott adakozó-mozgalom helyi vezéralakja. Irodalmi munkásságát a lokálpatrióta szellem hatotta át. Szájhagyományra épülő prózájában a város legendás
Derzsi Kovács Jenő
Derzsi Kovács Jenő természetrajz-vegytan-földrajz szakos középiskolai tanár, zenei tanfelügyelő, karmester, dalszerző és népdalgyűjtő. Szentes egyik utolsó polihisztor pedagógusa
Terney Béla
Terney Béla rajz szakos középiskolai tanár. A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban 25 éven át tanított, öt évig igazgatói teendőket látott el. Művészettörténeti előadásai lebilincselően érdekesek voltak. Művészi képességei a
Mihóczy Rezső
Mihóczy Rezső latin-történelem szakos középiskolai tanár, a szentesi gimnáziumnak 32 éven át pedagógusa, az iskolai táborozások állandó főszervezője, cserkészparancsnok. Első világháborús érdemeiért, valamint pedagógiai
Rigó Alajos
Rigó Alajos tanító, zene- és gyógypedagógus, 1966 és 1976 között a szentesi Állami Gyógypedagógiai Iskola igazgatója. Újszerű gyógypedagógiai módszerei, fáradtságot nem ismerő munkabírása, humanizmusa, valamint sokoldalú tevékenysége
Nagyajtósi István
Nagyajtósi István a szentesi gimnázium magyar-francia szakos középiskolai tanára, francia nyelvkönyvek szerzője. Kimagasló nyelvoktatói munkájának elismeréseként a Francia Köztársaságtól 1981-ben megkapta az Akadémiai Pálmák
Zolnay Károly
Zolnay Károly középiskolai tanár, a szentesi gimnáziumnak 34 évig igazgatója. Fáradhatatlan és szívós munkával rakta le az intézmény alapjait, s ezzel megteremtette a szentesi középfokú oktatás feltételeit. Kimagasló pedagógiai
Tim Wilkinson (műfordító)
Tim Wilkinson brit műfordító volt. Leginkább Kertész Imre és Szentkuthy Miklós műveinek angol nyelvű fordításairól ismert