Gilicze László

Gilicze László református lelkész, egyháztörténeti, helytörténeti kutató.
Gilicze Antal
Gilicze Antal református lelkész
Csallány Gábor
Csallány Gábor magyar régész, múzeumalapító igazgató
Rigó Alajos
Rigó Alajos tanító, zene- és gyógypedagógus, 1966 és 1976 között a szentesi Állami Gyógypedagógiai Iskola igazgatója. Újszerű gyógypedagógiai módszerei, fáradtságot nem ismerő munkabírása, humanizmusa, valamint sokoldalú tevékenysége
Nagyajtósi István
Nagyajtósi István a szentesi gimnázium magyar-francia szakos középiskolai tanára, francia nyelvkönyvek szerzője. Kimagasló nyelvoktatói munkájának elismeréseként a Francia Köztársaságtól 1981-ben megkapta az Akadémiai Pálmák
Molecz Béla
Molecz Béla magyar-német szakos középiskolai tanár, a szentesi gimnázium magasan képzett tudós pedagógusa, Marczibányi-díjas nyelvésze
Derzsi Kovács Ferenc
Derzsi Kovács Ferenc természetrajz, vegytan, földrajz szakos középiskolai tanár, szaktárgyai mellett ének-zenét is oktatott. A szentesi pedagógia történetének egyik kiemelkedő alakja volt. Fia, Jenő méltó követője lett apjának úgy a
Zolnay Károly
Zolnay Károly középiskolai tanár, a szentesi gimnáziumnak 34 évig igazgatója. Fáradhatatlan és szívós munkával rakta le az intézmény alapjait, s ezzel megteremtette a szentesi középfokú oktatás feltételeit. Kimagasló pedagógiai
Bárdos Rezső
Bárdos Rezső magyar-latin szakos középiskolai tanár, a szentesi gimnázium jeles nyelvész-pedagógusa, a városi ünnepségek, iskolán kívüli rendezvények népszerű előadója
Gulyás Pap Etelka
Gulyás Pap Etelka író, költő, a 20. század első felében a tüdőbetegekért folytatott adakozó-mozgalom helyi vezéralakja. Irodalmi munkásságát a lokálpatrióta szellem hatotta át. Szájhagyományra épülő prózájában a város legendás
Gurjevszki járás (egyértelműsítő lap)