Habsburg–Lotaringiai János főherceg

Habsburg–Lotaringiai János József Fábián Sebestyén főherceg (Erzherzog Johann Baptist Joseph Fabian Sebastian von Österreich) német-római császári herceg, osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, II. Lipót császár fia, I. Ferenc császár öccse, császári-királyi tábornagy (k.k. Generalfeldmarschall), az osztrák Honi Véderő (Landwehr) szervezője, a grazi Műszaki Egyetem alapítója. A napóleoni háborúk egyik császári hadvezére, a győri csatában a magyar nemesi felkelő hadsereg parancsnoka.
Osztrák Császári Vaskorona-rend
Az Osztrák Császári Vaskorona-rend 1815-ben lett újra alapítva I. Ferenc császár által. Az eredeti Vaskorona-rendet I. Napóleon francia császár alapította Itáliai Királyságban, ami egy általa létrehozott bábállam volt
Haditengerészeti emlékmű
A budapesti Haditengerészeti hősi emlékmű egy monumentális első világháborús emlékmű volt az egykori Horthy Miklós híd budai hídfőjének északi oldalán, amely a Császári és Királyi Haditengerészetnek és a világháborúban hősi halált
Skublics Ödön
Dr. besenyői és velikei Skublics Ödön Pál József, zalai földbirtokos, zalaegerszegi főszolgabíró, Zala vármegye törvényhatóság tagja
Skublics Károly
Besenyői és velikei Skublics Károly zalaszentbalázsi földbirtokos, táblabíró, könyvtáralapító
Tallián Emil
Vizeki Tallián Emil Torontál vármegye főszolgabírája, világutazó, északsarki utazó
Nedeczky Ferenc (árvaszéki elnök)
Nedecei Nedeczky Ferenc, Zala vármegyei táblabíró, megyei másodaljegyző, árvaszéki elnök, földbirtokos
Nedeczky Károly (püspök)
Nedeczei Nedeczky Károly veszprémi kanonok, választott drivasztói püspök
Forintos Gábor (alispán)
Forintosházi Forintos Gábor királyi tanácsos, Zala vármegye első alispánja, országgyűlési követe, táblabíró, jogász, birtokos
Farkas János (főjegyző)
Boldogfai Farkas János, jogász, Zala vármegyei Ítélőszék elnöke 1787 és 1788 között, Zala vármegye főjegyzője 1773 és 1786 között, Magyarországon mindkét rendű bírósági hites ügyvéd, táblabíró, földbirtokos, Zala vármegyei
Terry (Montana)
Terry város az USA Montana államában, Prairie megyében, melynek megyeszékhelye is. Lakosainak száma 605 fő (2010. április 1