Hamilton-kör

Hamilton-körnek nevezünk egy kört egy gráfban, ha a gráf összes csúcsán pontosan egyszer halad át. A Hamilton-kör, illetve a Hamilton-út Sir William Rowan Hamiltonról kapta nevét, aki 1859-ben egy olyan játékot hozott forgalomba, amelynek a lényege az volt, hogy egy előre megadott gráf csúcspontjait kellett bejárni úgy, hogy minden csúcsban pontosan egyszer kellett járni. Állítólag a játéknak nem volt átütő sikere Hamilton kortársai között.
Brooks-tétel
A gráfelméletben a Brooks-tétel a gráf maximális fokszáma és kromatikus száma közötti összefüggés. A tétel Rowland Leonard Brooks-tól származik, aki 1941-ben publikálta On Coloring the Nodes of a Network cikkében
Riemann–Lebesgue-lemma
A Riemann–Lebesgue-lemma
Szemerédi-tétel
Szemerédi tétele a matematika, ezen belül a kombinatorika egyik fontos eredménye
Eisenstein-egész
Az Eisenstein-egészek (Euler-egészek) az alakú komplex számok, ahol a, b egész számok
Petersen-gráf
A Petersen-gráf egy nevezetes speciális gráf. Nagyon gyakran bukkan fel a gráfelméletben különféle állítások ellenpéldájaként. 10 csúcsa és 15 éle van. Bár a névadó Julius Petersen, aki 1898-ban konstruálta meg, ezt a gráfot már 12
Gauss-összeg
A Gauss-összeg a számelmélet egyik fontos fogalma
Dini-féle konvergenciakritérium
A Fourier-sorok konvergenciájára számos elégséges feltétel ismeretes. Ezek közül az egyik legegyszerűbb a következő
Van der Waerden-tétel
Van der Waerden tétele a kombinatorikus számelmélet és általában a kombinatorika egyik fontos tétele
Sierpiński-felbontás
A Sierpiński-felbontás egy meglehetősen paradox, a kontinuumhipotézist használó halmazelméleti konstrukció
Tim Wilkinson (műfordító)
Tim Wilkinson brit műfordító volt. Leginkább Kertész Imre és Szentkuthy Miklós műveinek angol nyelvű fordításairól ismert