Kunország

Kunország vagy Kumánia a középkori kun szállásterületek történelmi elnevezése volt, amelyek a Balkas-tótól az Al-Dunáig terjedtek. A perzsa források a sztyeppének ezt a részét területét Kipcsak Puszta, perzsa nyelven Desti Kipcsak néven említették. A terület nem volt egységes birodalom, hanem a kun–kipcsak-szári törzsek törzsszövetségeinek laza konglomerátuma, ahol a nagyobb folyók közötti területek nagyban önálló törzsszövetségeket alkottak, amelyek csak laza kapcsolatban álltak egymással. 1223, a Kalka menti csata után az önálló kunok szállásterülete visszaszorult a Dnyepertől nyugatra, a magyar kun missziók is erre a területre – a későbbi Havasalföld, Transznisztria, Besszarábia, Moldva és Dobrudzsa – korlátozódtak.
Török porta
A török porta vagy magas porta volt az Oszmán Birodalom kormányzati negyedének neve, ahol többek között a nagyvezír hivatala volt. Itt ülésezett a birodalmi tanács, a diván is. A kifejezést gyakran a szultáni kormányzat megnevezésére is
Sztrelecek (Magyarország)
A magyarországi Sztrelecek határvédő elem volt a történelmi Őrség peremterületén. A Felsőszentbenedek melletti Sztrelec községben éltek. Nevük szláv eredetű, jelentése lövők
Pannóniai nyelvjáráscsoport
A pannónia nyelvjáráscsoport a szlovén nyelv keleti dialektusait tartalmazó csoportja. Ezek a Mura két partján található Pomurska nevű régióban találhatók, ami földrajzilag a Dunántúl része, s szlovénül Pannonska površiná-nak
Temlin Ferenc
Temlin Ferenc szlovénül: Franc Temlin, vendül: Ferenc Temlin magyarországi szlovén (vend) evangélikus lelkész a Muravidéken. A Temlin családok a Muraszombattól keletre fekvő falvakban élnek nagyszámban még ma is. A nevükben található
Első porosz felkelés
Első porosz felkelés: A balti porosz lakosságnak a Német Lovagrend ellen folytatott harca, 1242 és 1253 között. A harc akkor robbant ki, amikor a Német Lovagrend vereséget szenvedett az oroszoktól a befagyott Csúd-tavon 1242. április 5-én
Hompasz József
Hompasz József magyar római katolikus pap, az apátistvánfalvai Harding Szent István templom harmadik káplánja 1793 és 1795 között
Walker háborúi
Walker háborúi: Az amerikai William Walker kalandor 1853-tól 1860-ig három expedíciót vezetett a latin-amerikai területekre. Az általa toborzott Amerikai Falanx csupa zsoldosból verődött össze. A meghódított területeket Walker sok esetben
Resia
Resia „község” a Resia-völgyben Olaszország északkeleti részén, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében
Visegrádi béke
A Visegrádi béke Visegrádon 1335. november 1. körül tartott csúcstalálkozón egyidőben megkötött béke a Német Lovagrend és Lengyelország valamint Litvánia között
Tim Wilkinson (műfordító)
Tim Wilkinson brit műfordító volt. Leginkább Kertész Imre és Szentkuthy Miklós műveinek angol nyelvű fordításairól ismert