Makednonok

A makednonok ókori görög (dór) néptörzs, amely előbb a Deukalion alatt, Phthiotiszban lakott, később pedig az Ossza és az Olümposz tövénél elterülő földön telepedett le, amelyet Hesztiaeotisznak neveztek. Kadmosz fiai innen elűzték őket, ekkor a thesszáliai Pindosznál telepedtek le. Nem azonosak a makedónokkal. Hérodotosz tesz említést róluk.
Haliszónok
A haliszónok ókori nép, Homérosz szerint Priamoszt segítették a trójai háborúban. Fővárosuk Alübé volt. Bithüniában, a paphlagóniaiak szomszédságában éltek. Pauszaniasz Periégétész szerint nevezetesek voltak arról, hogy a méheik
Harusok
A harusok, másik nevükön: charusok vagy harudok ókori germán néptörzs. A mai Jütland területén laktak, ahová talán a mai Norvégia déli részéből kerültek. Iulius Caesar tudósítása szerint egy részük Ariovistus seregéhez csatlakozott
Eremboszok
Eremboszok, a szidóniak szomszédságában lakó ókori nép. Hellanikosz és a legtöbb geográfus szerint Egyiptomtól keletre, Arábiában laktak. Más források Ciprus szigetére helyezik őket, megint mások Etiópiába
Angrivariusok
Angrivariusok, ókori germán törzs. Területük a Weser folyó partjai mentén, a chaucusok, bructerok, cheruscok és fosok törzsei közt terült el. Tacitus „Germania" című munkájának tanúsága szerint később a chamavusokkal együtt elfoglalták
Costobocusok
A costobocusok Dacia északi határán az ókorban élt nép. 175 körül az astingusok elűzték őket lakóhelyükről, mire a Római Birodalom keleti felén rablóhadjáratra indultak, és egészen Phókiszig jutottak el. 176-ban római seregek
Kaledónok
A kaledónok ókori nép, Britannia északi részét, a mai Skócia (Caledonia) területét lakták. Tacitus a „Iulius Agricola élete" című munkájában edzettebbnek és egyszerűbb életűnek írja le őket, mint déli társaikat. Ügyes vadászok
Kasszópaioszok
A kasszópaioszok ókori epiruszi néptörzs, amely az Akherón bal partjától az ambraciai tengeröbölig terjedő területen lakott. Négy városa volt: Elatria, Pandosia, Bitia és Bucheta. Az utolsó hármat az élisziek alapították. Amikor II
Makrokephaloszok
A makrokephaloszok vagy makróneszek, ókori nép, a Pontus Euxinus déli partján, Pontosztól délkeletre éltek, a kolkhisziak és a moszünikiak szomszédai voltak. Sztrabón azonosnak vélte őket a szerinte későbbi szanniakkal, de más források
Moszünoikoszok
A moszünoikoszok ókori nép, a Pontosz partján éltek, keletre a tibarenektől és a khalübszektől. Állítólag többemeletes faházaik vagy tornyaik (moszünész) után kapták a nevüket. Durva szokásaikat és erkölcseiket, fegyverzetüket és
Tim Wilkinson (műfordító)
Tim Wilkinson brit műfordító volt. Leginkább Kertész Imre és Szentkuthy Miklós műveinek angol nyelvű fordításairól ismert