Matematikai intuicionizmus

A matematikai intuicionizmus vagy neointuicionizmus a huszadik század elején keletkezett, anti-realista (anti-objektivista) és konstruktivista matematikai – matematikafilozófiai iskola, amely a matematika 19. század végétől kezdődött ún. megalapozási válságának légkörében vált közismertté.
Szimmetrikus reláció
Egy homogén kétváltozós relációt akkor nevezünk szimmetrikusnak, hogyha bármely két elem, amely adott sorrendben relációban áll, a fordított sorrendben is relációban áll, vagyis a reláció „kölcsönösen” („oda-vissza”) fennáll
Affin koordináták
Szabályos zárójelezés
Szabályos zárójelezésnek nevezzük egy A tartóhalmazú és legfeljebb kétváltozós műveletekkel rendelkező matematikai struktúra betűkifejezéseinek zárójelekkel való olyan bővítését, zárójelezését; amely – „értelmesnek
Metamatematika
A metamatematika a modern matematikai, matematikafilozófiai, illetve filozófiai publikációkban különféle, egymással rokonságban lévő, de nem mindenhol ugyanabban az értelemben használt kifejezés és fogalom
Igazhalmaz
Az igazhalmaz a matematikai logikában, konkrétan az elsőrendű logikában definiálható fogalom, formulák egy adott szemantikai osztályát jelenti. Ha adott valamely elsőrendű nyelv, ennek valamely I interpretációban adott k(I) kiértékelése
Grafikus matroid
A matematika által vizsgált egyik struktúratípus a matroid. A grafikus matroid vagy körmatroid, olyan matroidot jelent, melynekalaphalmaza/univerzuma egy adott irányítatlan gráf éleinek halmaza; maga a struktúra pedig ennek olyan
A szélparipa
A szélparipa Marschall József regénye, melynek főszereplője Iharos Sándor (1930–1996) magyar atléta, hosszú- és középtávfutó, korában számos világcsúcs tartója, akit 1955-ben a magyarok közül máig egyedüliként, „a világ legjobb
Észszerűség
Az észszerűség hétköznapi eredetű fogalom, amelynek jelentősége van számos területen. Észszerűnek az olyan emberi viselkedés számít, amely tudatos, számba veszi a lehetséges előnyöket és hátrányokat, tisztában van a
Skolem-normálforma
A Skolem-normálforma (SNF) a matematikai logika elsőrendű logika nevű ágában egy elsőrendű nyelv speciális szimbólumokkal, a Skolem-szimbólumokkal bővített változatának olyan formulája, melynek egyetlen valódi részformulája sem
Robb általános iskolai lövöldözés
2022. május 24-én tömeggyilkosságra került sor a Texas államban található Uvalde-ban, a Robb Általános Iskolában, amikor a 18 éves Salvador Ramos 21 embert lőtt le. A halálos áldozatok között 19 diák és 2 felnőtt volt. Korábban