Munkamemória

A munkamemória olyan rövidtávú emlékezet, amely az információt rövid ideig megtartja, illetve az információt manipulálja.
Unitárius Hírnök
Unitárius Hírnök – Egyházi értesítő Bukarestben és az Ókirályságban élő unitárius hívek részére. 1933 márciusa és 1936 szeptembere között Lőrinczy Dénes lelkész, 1936 októbere és 1938 májusa között Lőrinczy Géza
Medgyes magyar irodalmi élete
Medgyes magyar irodalmi élete – A szászság egyik jelentős központjaként ismert városba, amelynek akkor még latin nyelvű kegyesrendi gimnáziumában Dugonics András is tanított, csak II. József 1786-os rendelete nyomán indult meg a
Nyelv-Irodalom-Tanítás Társulat
Nyelv-Irodalom-Tanítás Társulat – óvónőket, tanítónőket és magyartanárokat tömörítő szakmai egyesület. Székhely: Csíkszereda. Megalakulás: 1990
Szolnok-Doboka (hetilap)
Szolnok-Doboka – Désen 1944 márciusában indult nemzetpolitikai társadalmi és közgazdasági hetilap. Elődje az 1918 előtt megjelent Vármegyei Közélet, amelyet azonban évfolyamszámozásában sem folytatott. Felelős szerkesztője Makkai Endre
Bukaresti Magyar Újság
Bukaresti Magyar Újság Indulás:1930. április 20. Megszűnés: 1932. június 18., a megjelenés helye: Bukarest, alapítója és szerkesztője Volnay Jenő. A lap hetvenkét számot ért meg, a 33. számtól francia nyelvű mellékletet adott közre
Kriterion Kézikönyvek
Kriterion Kézikönyvek a Kriterion Könyvkiadó 1973-ban indított kiadványsorozata, amelynek kötetei általában magyarázó szótári szerkesztésben, bőséges illusztrációs anyaggal eligazítást nyújtanak a technika, fizika, földrajz
Előhívás modelljei
Az előhívás modelljei. A 20. század második felében számos kísérletet tettek az emberi emlékezet előhívási mechanizmusainak pontos leírására. A leghíresebbek Saul Sternberg, John R. Anderson és Gordon H. Bower, illetve Endel Tulving
Magyar Dal (folyóirat, 1922–1936)
Magyar Dal a Romániai Magyar Dalosszövetség hivatalos havi folyóirata. Első száma Brassóban jelent meg 1922 januárjában, szerkesztője Rombauer Tivadar, a Dalosszövetség titkára Fövenyessy Bertalan nagyenyedi zenetanár, felelős szerkesztő
Irodalmi Almanach
Irodalmi Almanach – az Román Népköztársaság (RNK) Írószövetsége Kolozsvári Tagozatának folyóirata. Négy évfolyamon át váltakozó időközökben jelent meg 1949 januárja és 1953 márciusa között 17 kötetben, összesen 2519 oldal
Sac City
Sac City település az Amerikai Egyesült Államok Iowa államában, Sac megyében, melynek megyeszékhelye is. Lakosainak száma 2220 fő (2010. április 1