Népszínház (Szabadka)

A szabadkai Népszínház a város egyik legrégibb épülete, még 1854-ben építették, Skultéti János építész tervei alapján. Önálló magyar és szerb nyelvű társulata van.
Klasje
Klasje, vagy teljes nevén Klasje Naših Ravni, vajdasági horvát irodalmi, kulturális és tudományos folyóirat. Megjelenik havonta, nyáron (július/augusztus) dupla szám
Pecesor
Pecesor falucska Szerbiában, a Vajdaság Dél-bácskai körzetében, Óbecse község területén. Közigazgatásilag egyelőre nem alkot önálló települést, hanem Óbecse városhoz tartozik
Franjo Vujkov
Franjo Vujkov (1942–2006) vajdasági horvát jogász és politikus, a vajdasági Horvát Akadémiai Társaság és Szabadka község képviselő testületének tagja, a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetségének alelnöke
Giuseppe Paganini
Paganini József, vagy olaszul Giuseppe Paganini honvéd tüzérszázados, a kaponyai ütközet hőse
Ad maiorem Dei gloriam
Az Ad maiorem Dei gloriam vagy Ad majorem Dei gloriam a Jézus Társasága (jezsuiták) jelmondata. Rövidítése a latin kezdőbetűk összeolvasásával AMDG. Magyar változata Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére formában ismert. A jelmondat magyar
Ribár Béla
Ribár Béla vajdasági magyar tudós és közéleti személyiség. Röntgenkrisztallográfiából akadémiai doktorátust szerzett, a Szerb Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia kültagja
August Šenoa
August Šenoa horvát író, a horvát romantika és realizmus átmeneti idejének jeles képviselője
Nagyfény
Nagyfény falu Szerbiában, a Vajdaság Észak-bácskai körzetében, Szabadka község területén
Vladimir Bošnjak
Vladimir Bošnjak vajdasági horvát író, újságíró, szerémségi horvát népdalénekes és karnagy
Tim Wilkinson (műfordító)
Tim Wilkinson brit műfordító volt. Leginkább Kertész Imre és Szentkuthy Miklós műveinek angol nyelvű fordításairól ismert