Rai (zenei stílus)

A rai (másképp:Raï) egy algériai eredetű zenei stílus, amely hagyományos formájában a 20. század elején született Orán régiójában. Ezt a zenét aztán az 1970-es években modernizálták, majd az 1990-es években nemzetközivé vált.
Antiklerikalizmus
Az antiklerikalizmus a vallás és az egyház világi hatalma ellen irányuló mozgalom, illetve olyan politikai attitűd, amelynek lényege az egyházi vagy vallási személyekkel szembeni társadalmi vagy politikai ügyekben megnyilvánuló ellenségesség
Indiai zene
Az indiai zene több évezredes múltra tekint vissza, és igen változatos formákban kifejezi ki az indiai szubkontinens zenei hagyományát. A nyelvi és vallási különbségek ellenére ugyanaz a fajta zene megtalálható India politikai határain
Poliritmika
A poliritmika vagy poliritmus különböző ritmusok, eltérő ütemfajták egyidejű felhangzása a többszólamú zenében. A zenélés bizonyos típusaiban ismert jelenség
Aranypart (brit gyarmat)
Az Aranypart Nyugat-Afrikában a Guineai-öböl mellékének volt a neve, amely az Assini és a Volta folyók között terült el. Többnyire a mai Ghána déli részeit foglalta magába. Mint brit gyarmat 1821 és 1957 között létezett, és része volt
Államvallás
Az államvallás az állam által hivatalosan jóváhagyott vagy előnyben részesített vallás más vallásokkal szemben. Államvallásról akkor beszélünk, amikor egy állam jogszabályai - általában az alkotmánya - meghatározzák, hogy egy
Bhangra
A bhangra az indiai szubkontinens Pandzsáb régiójából származó zene és néptánc. A név eredetileg egy olyan sajátos táncot jelölt meg, amelyet szikh és muszlim férfiak adtak elő a régió mezőgazdasági területein. Zenei stílusként elsősorban
Makám (dallammodell)
A makám a klasszikus arab zeneelmélet fogalma valamely egymáshoz kapcsolódó modus és dallamtípus kifejezésére. A későbbi fejlődés során jelentése bizonyos mértékben leszűkült: keleten jobbára csakis a modust, nyugaton (Maghreb) csakis
Afrikai hagyományos hangszerek
Az afrikai hagyományos hangszerek cikk Afrika zenéjének sajátos hangszereit tárgyalja
Polimetria
A polimetria a zenében a kettes és hármas lüktetéscsoportok kötetlen váltakozása, illetve különböző ütemfajták egyidejű megszólalása. A poliritmikának egyik altípusa
A Baleár-szigetek olasz megszállása
A Baleár-szigetek olasz megszállása 1936-ban kezdődött és a spanyol polgárháború végéig tartott. A fasiszta Olaszország azon céllal avatkozott be a polgárháborúba, hogy egyrészt segítse az azonos gondolkodásúnak tartott Falange-t