Romániai albánok

A romániai albánok romániai kisebbség, számuk a 2002-ben tartott népszámlálás szerint 520 fő, de a becslések kb. 10 000 főről szólnak. Fele Bukarestben lakik, a többiek a nagyobb városokban, például Temesváron, Jászvásáron, Konstancán és Kolozsváron. A legtöbbjük az albán ortodox egyház tagja, őseik Korça környékéről származnak.
Lucian Boia
Lucian Boia román történész, a Bukaresti Egyetem történelem karának emeritus professzora. Főbb kutatási területei pályája korai szakaszában az erdélyi románok nemzeti mozgalma és a Habsburg-monarchia népei közötti kapcsolatok, majd a
Szászhermányi erődtemplom
A szászhermányi erődtemplom a 13. század első felében épült, később többször átalakított, késő román és gótikus stíluselemeket ötvöző templom, valamint a 15–16. századok során köréépült kettős védfalgyűrű
Szent Konstantin és Szent Ilona-templom (egyértelműsítő lap)
Nepomuki Szent János-szobor (Rónaszék)
A rónaszéki Nepomuki Szent János-szobor műemlékké nyilvánított szobor Romániában, Máramaros megyében. A romániai műemlékek jegyzékében az MM-III-m-A-04810 sorszámon szerepel
Haller-kastély (Marosugra)
A marosugrai Haller-kastély műemlék épület Romániában, Maros megyében. A romániai műemlékek jegyzékében az MS-II-m-A-15737 sorszámon szerepel
Mikolai Hegedüs János
Mikolai Hegedüs János református lelkész, a magyar nyelvű puritán kegyességi és népnevelő irodalom egyik képviselője, Petrőczi Éva szerint a korszak legerőteljesebb írói egyéniségeinek egyike
Akin
Az akin kirgiz (акын) vagy kazak (ақын) népi énekköltő, énekmondó. Az akinköltészet a 14. századtól a 19. századig élte fénykorát mint szájhagyomány útján terjedő sajátos műfaj a mű- és a népköltészet határmezsgyéjén
Macskási Boldizsár
Szentmártoni és macskási Macskási Boldizsár erdélyi magyar katonatiszt, diplomata
Haller-kastély (Kapjon)
A kapjoni Haller-kastély műemlék épület Romániában, Kolozs megyében. A romániai műemlékek jegyzékében a CJ-II-m-B-07576 sorszámon szerepel
Tim Wilkinson (műfordító)
Tim Wilkinson brit műfordító volt. Leginkább Kertész Imre és Szentkuthy Miklós műveinek angol nyelvű fordításairól ismert