Segítő Jobb Alapítvány

A Segítő Jobb Alapítványt dr. Kalmár László kezdeményezésére 1990 júniusában öt magánszemély hozta létre a környező országokból Magyarországra jövő betegek ellátásának megszervezésére. Teljes neve: Segítő Jobb Egészségügyi és Humanitárius Alapítvány.
Kettős könyvelés
A kettős könyvelés a gazdálkodó eszközeiről és azok forrásairól, valamint a bennük bekövetkezett változásokról vezetett, a valóságnak megfelelő, folyamatos, áttekinthető nyilvántartás. Legrégebbi fennmaradt példája egy 1340-es
Firtos vár
A Firtos vár az erdélyi Korond, Atyha, Énlaka és Firtosváralja közötti Firtos hegyen épült, először a II. században. Magához a várhoz és környékéhez számos népi legenda kapcsolódik: Firtos és Tartod tündérek és a Likaskő
Székelytámadt vár
A Székelytámadt vár Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzékében műemléképületként szerepel. Egyéb nevei: Udvarhelyi vár, Székely Támadt vár, Csonkavár (1706-tól), gúnyosan még Zabolavár
Aranyoslóna
Aranyoslóna település a romániai Kolozs megyében, az azonos nevű község központja
Bizonylat
A bizonylat a gazdasági események számviteli nyilvántartása céljából készített okmány, amely rendelkezik a számvitelre vonatkozó jogszabályok által meghatározott tartalmi és formai kellékekkel
Tárgyi eszköz
Tárgyi eszköz a számvitelben azoknak az eszközöknek a gyűjtőneve, amelyekanyagi formában léteznek, és több, mint egy éven keresztül maradnak a vállalkozás vagyonában
Passzív időbeli elhatárolás
A számvitelben a passzív időbeli elhatárolás olyan forrásjellegű tétel, amely a tárgyidőszak bevételeit és ráfordításait helyesbíti, az összemérés számviteli elvének megfelelően. A passzív időbeli elhatárolások a vállalkozás
Reménység Szigete
A Reménység Szigete az Erdélyi Gyülekezet által működtetett szociális intézményegyüttes. Budapest X. kerületében a Gyógyszergyári út 3. szám alatt található, egy volt szovjet laktanya helyén. Célja a Magyarországon élő erdélyiek
Számviteli törvény
Magyarországon a számviteli tevékenységeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályozza
Gurjevszki járás (egyértelműsítő lap)