Slowfox

A slowfox lineáris lépésmintákat követő, művészien megformált, hosszú, sikló járómozgáson alapuló társastánc. A térdek enyhén nyújtottak, azaz nem feszítettek, hanem flexibilisek és mozgásra készek. A slowfoxban minden lépés majdnem azonos hosszúságú, a test állandóan haladó mozgásban van. A lábak mozgása folyamatos és a tánc járó jellegét hangsúlyozza. A táncban az emelkedés és az ereszkedés kevésbé kifejezett, hisz egy hosszan elnyújtott hullámmozgást kell láttatni. A test mozgása folyamatos, és váltakozva hol az egyik, hol a másik testoldal lendül kissé előre, mely harmonikus testmozgást, illetve vállvezetést idéz elő. A slowfox technikailag igényes tánc, ezért a tánciskolákban csak a haladó pároknál kezdik tanítani.
Shkodrai-tó
A Shkodrai-tó a Balkán-félsziget legnagyobb tava Albánia és Montenegró határvidékén
Ticce
A Ticce a Tisza egykori medrének maradványa, amely területen 20 ezer évvel ezelőtt folyt keresztül a Tisza. A Ticce a Ramsari egyezmény területeivel együtt alkotja a Latorcai védett terület magvát növény- és állatvilágával, elsősorban a
Peptidkötés
Két aminosav peptidkötéssel kapcsolódhat össze. Általában egy aminosav-molekula karboxilcsoportjából és egy másik aminosav-molekula aminocsoportjából vízkilépéssel (kondenzáció) keletkezik. Eredménye erős, kovalens kötéssel
Heper
Heper (Kheper, Hepri) szkarabeusz alakú isten az ókori egyiptomi vallásban, nevének jelentése; „aki lesz valamivé”. Neve megegyezik a „létrejön”, „megnyilvánul” jelentésű heper szóval. Összefüggésbe hozták a szkarabeusszal, ami
Biržai
Biržai egy kisváros, amelyik Litvánia északi sarkában a Širvenos tó mellett fekszik. A települést 1415-ben említik először, Jogaila király egyik okiratában. A 19. században építették a város várát
Csanyik
A Csanyik-völgy Miskolcnak a Lillafüred felé eső részén fekszik. Nevét a középkori Csenik településről kapta, amit 1313-ban említenek először, ekkor István nádor a diósgyőri pálos kolostornak adományozta. 1355-ben már királyi
Zedelgem
Zedelgem egy közösség a belgiumi Nyugat-Flandria tartományban. A közösség Aartrijke, Loppem, Veldegem és Zedelgem településekből áll. 2005. január 1-jén népessége 21 763. Területe 60,34 km² népsűrűsége 360,7 lakos/km²
Grenoble École de Management
Az Grenoble École de Management (GEM) egy európai felsőoktatási intézmény, amely az üzleti tudományok terén nyújt posztgraduális képzést. Két campusa van, Grenoble-ban és Párizsban. 1984-es alapításával az intézményt
Proletárdiktatúra
A proletárdiktatúra Karl Marx által a 19. század közepén bevezetett fogalom, azon átmeneti időszak megnevezésére szolgál, melynek során a proletariátus képviselői a kezükbe ragadnak minden hatalmat a tőkés társadalmakban fennálló
Robb általános iskolai lövöldözés
2022. május 24-én tömeggyilkosságra került sor a Texas államban található Uvalde-ban, a Robb Általános Iskolában, amikor a 18 éves Salvador Ramos 21 embert lőtt le. A halálos áldozatok között 19 diák és 2 felnőtt volt. Korábban