Számosság

A halmazelméletben a számosság fogalma a „halmazok elemszámának” az általánosítása a véges halmazokról a végtelen halmazokra. Véges halmazok esetében a számosság megegyezik tehát a halmaz elemeinek a számával, amely természetes szám, beleértve a nullát is, s ez az üres halmaz elemszámának felel meg. A halmazok számosságának a jelölésére is ugyanazt a jelölést használjuk, mint a véges halmazok esetén a halmazok elemszámának a jelölésére, azaz tetszőleges halmaz számosságának vagy kardinális számának a jele: .
A Hajnal bolygó robotjai
A Hajnal bolygó robotjai Isaac Asimov tudományos-fantasztikus krimije, amely először 1983-ban jelent meg. Magyar fordításban 1992-ben jelent meg a Móra Ferenc Könyvkiadónál
Hasse-diagram
A matematikában a Hasse-diagram a részbenrendezett halmazok ábrázolására használt ábra
Bijekció
A matematikában bijekciónak vagy bijektív leképezésnek nevezzük azokat a leképezéseket, amelyek egyidejűleg injektívek és szürjektívek. Más szavakkal azt is mondhatjuk, hogy a bijektív leképezések kölcsönösen egyértelmű
Metszet (halmazelmélet)
A metszetképzés a halmazelmélet egy művelete, ami két vagy több halmazból úgy képez egy új halmazt, hogy az így létrejövő halmaz pontosan azokat az elemeket tartalmazza, amelyek az összes eredeti halmaznak is elemei voltak
Éden (regény)
Az Éden Stanisław Lem 1959-es tudományos-fantasztikus regénye. Magyarul először 1973-ban jelent meg Murányi Beatrix fordításában a Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozatban
Matematikai logika
A matematikai logika a matematika egyik fejezete, a matematikai rendszereket, a matematikai bizonyításokat matematikai módszerekkel vizsgálja. A matematikai logika célja a helyes következtetési sémák, helyes definíciók vizsgálata, beleértve a
Nilpotens elem
Az algebrában nilpotens elemnek nevezzük a zéruselemes félcsoportok azon elemeit, amelyeknek létezik olyan hatványa, ami megegyezik a zéruselemmel. Gyűrűk esetében a gyűrű valamely elemét akkor mondjuk nilpotens elemnek, ha az adott elem
Ekvivalenciareláció
A matematikában ekvivalenciareláció alatt olyan relációt értünk, amely egyszerre reflexív, szimmetrikus és tranzitív
Pasch-axióma
A Pasch-axióma a geometria axiomatikus felépítésében az egyik rendezési axióma, amely kimondja, hogy ha a sík egy háromszögének egyik csúcspontját sem metszi egy egyenes és metszi valamelyik oldalát a háromszögnek, akkor metszi a két másik
Liberális Párt (Ausztrália)
A Liberális Párt jobbközép párt Ausztráliában, a balközép Ausztrál Munkáspárt mellett a másik fő politikai tömörülés. 1944-ben alapították az Egyesült Ausztrália Párt utódjaként