Szogdia

Szogdia egy iráni nép, a szogdok lakóhelye volt az Amu-darja felső folyása és mellékfolyói mentén a mai Üzbegisztán területén az ókorban. Később az Óperzsa Birodalom provinciája lett, I. Dareiosz behisztuni feliratának listáján a 18. elemként szerepel. Ezután Nagy Sándor hódította meg, a hellenizmus idején városi, kézműves-kereskedő civilizációvá vált. A selyemút kereskedői jelentős számban a szogdok voltak. A szogd városállamok, noha soha sem voltak politikailag egyesítve, mind Szamarkand köré csoportosultak.
Vilhelm Thomsen
Vilhelm Ludwig Peter Thomsen dán nyelvész
Szogdok
A szogdok iráni nép volt az ókorban Szogdia területén. Kelet-iráni nyelvet beszéltek, amelynek legközelebbi rokonai a szaka, szkíta, baktriai és a hvárizmi voltak. A hellénizmus idején városi kereskedő-kézműves társadalommá váltak, ők
Hercegség
A hercegség olyan állam vagy egyéb terület, amelyet egy, adott uralkodó családba tartozó herceg vagy hercegnő irányít. Jellemző Európára, Ázsiára, Afrikára, továbbá a világ más részeire is, habár az utóbbiakban általában az
Levedi törzsfő
Levedi 9. századi magyar törzsfő volt. Valószínűleg az első név szerint ismert valós magyar történelmi személyiség. Egyes feltételezések szerint személye megegyezik az Anonymus által emlegetett Előd vezérrel, Álmos fejedelem
Magnészok
A magnészok a mai Thesszália keleti részének, Magnésziának a lakói voltak a mükénéi és az antik Görögország idején. A magnészok területén volt Iolkosz (a mai Vólosz, ahonnan Iaszón az Argonautákkal az Aranygyapjú megszerzésére
Thesszaloszok
A thesszaloszok ókori görög népcsoport voltak Thesszáliában, amely róluk kapta a nevét. Híresek voltak lovasságukról, ami a legjobb volt a görög világban
Mothax
A mothax dór görög szó, "mostohatestvért" jelent. Az ókori Spárta egyik közbülső rétegét alkották, nem rendelkeztek polgárjoggal, de a teljes jogú polgárok módjára kaptak kiképzést és teljesítettek katonai szolgálatot
Treszantesz
A treszantesz olyan spártai volt, akit kizártak a teljes jogú polgárok (homoiosz) közül, mivel a harctéren gyáván viselkedett
Linac 3
A Linac 3 vagy Nehézion lineáris gyorsító (Heavy Ion Linac) a CERN 1994 óta működő lineáris gyorsítója, amely nehézionokat szolgáltat a PSB-n keresztül az LHC-nak. A tervek szerint legalább 2022-ig használatban lesz
Musza pártus királynő
Musza a Pártus Birodalom királynője társuralkodóként fia, V. Phraatész mellett i. e. 2 és i. sz. 4 között