Tádzsik nyelv

A tádzsik nyelv a modern perzsa nyelv Tádzsikisztánban beszélt változata. Az iráni változattól eltérően a cirill ábécével írják. Beszélői többsége Tádzsikisztánban és Üzbegisztánban él, számuk megközelítően 44 millió fő (2011).
Grassmann-törvény
A Grassmann-törvény egy fonológiai folyamat az ógörögben és a szanszkritban, amely azt állapítja meg, hogy az a hehezetes mássalhangzó, amelyet egy másik hehezetes mássalhangzó követ a következő szótagban, hehezetlenné válik. A
Inessivus
Az inessivus egy nyelvtani eset. Egyes nyelveken a valamilyen zárt területen belüli létezést, vagy valamely ezzel rokon állapotot fejez ki. A magyarban legtöbbször a „-ban/-ben” toldalék jelöli; példák más nyelvekből, mind „házban
Enyec nyelv
Az enyec szamojéd nyelv, amelyet az enyecek beszélnek a Jenyiszej folyó alsó folyásának vidékén Oroszországban. Két jól elhatárolódó nyelvjárása van: az erdei enyec és a tundrai enyec. Mindkettőt tulajdonképpen különálló nyelvnek is
Gót ábécé
A gót ábécét a kihalt gót nyelv írására használták. Írásjegyei az alábbiak
Illativus
Az illativus egy nyelvtani eset. Valamely körülhatárolt helybe mutató irányt, vagy ezzel rokon jelentést jelöl. Toldaléka a magyarban a „-ba/-be
Koiszan nyelvcsalád
A koiszan nyelvcsalád Dél- és Kelet-Afrika bennszülötteinek nyelveit foglalja magába; Dél-Afrikában a khoik és busmanok (szánok), keleten pedig a hadzabék és sandawék nyelve tartozik ide. A nyelvek a kiejtésük során használt számos
Elativus
Az elativus egy a nyelvtani esetek közül. Egyes nyelvekben valamilyen zárt helyből, helyiségből kifelé mutató irányt, vagy egyéb hasonló jelentést jelöl; a magyarban a „-ból/-ből” toldalékos szóalak neve
Abur írás
Az abur vagy ópermi a komi nyelv írására használt legrégebbi írásrendszer
Szogd ábécé
A szogd ábécé a szír ábécé leszármazottja, ami az arámi írásból ered. Főként a szogdok által hátrahagyott szövegek révén ismert
Kennedy család
A Kennedy család egy amerikai politikai család, amely évszázadok óta fontos szerepet játszik az amerikai politikában. 1884-ben, 35 évvel az után, hogy a család az Egyesült Államokba érkezett Írországból, Patrick Joseph Kennedy lett az