Társas vállalkozás

A társas vállalkozás adójogi gyűjtőfogalom.
Védjegylajstrom
A védjegylajstrom olyan közhitelű nyilvántartás, amelybe az illetékes hatóság bejegyzi a védjegyjogokkal kapcsolatos tényeket és körülményeket
Ritly Valéria
Ritly Valéria magyar művészettörténész, Bán Róbert filmrendező első felesége, Bán András műkritikus édesanyja
Sportrendezvények látogatásától való eltiltás
A sportrendezvények látogatásától való eltiltás a hatályos magyar Büntető Törvénykönyvben a büntetések egyike. 2010-ben a mellékbüntetések átalakításakor a sportrendezvények látogatásától való eltiltás önálló büntetéssé változott
Martin Johann Schmidt
Martin Johann Schmidt (népszerű nevén „Kremser Schmidt" vagy Kremserschmidt;, osztrák festő. Franz Anton Maulbertsch mellett az osztrák barokk festészet jellegzetes és igen termékeny képviselője. Megrendelései főleg Alsó- és Felső
Iparjogi Szemle
Az Iparjogi Szemle magyar iparjogvédelmi folyóirat volt 1906 és 1939 között
Bűnszövetség
A bűnszövetség a társas bűnelkövetés egyik alakzata. A bűnszövetség a Btk. Különös Részében minősítő körülményként szerepel, vagy ha nem minősítő körülmény és nincs bűnszervezeti minősítés, akkor súlyosító körülmény
Eltűntnek nyilvánítás
Az eltűntnek nyilvánítás olyan polgári nemperes eljárás, amelynek célja az, hogy az eltűnt személyt eltűntnek nyilvánítsa
Rehling Konrád
Rehling Konrád magyar bányamérnök, aki 1920 és 1942 között állt a MÁK Rt. tatabányai bányaigazgatósága élén. Munkásjóléti intézkedési emlékezetesek
Lakásbérleti szerződés
A lakásbérleti szerződés olyan bérleti szerződés, amely lakás bérbeadásáról szól. Olyan határozatlan vagy határozott időre szóló, esetleg feltételhez kötött megállapodás, amelynek alapján a bérbeadó a lakás birtokba adására
Szenczy Sándor
Szenczy Sándor baptista lelkész, misszionárius, a Baptista Szeretetszolgálat alapítója és 2020-ig elnöke