Tao-tö-king

A Tao-tö-king,, illetve ahogy Weöres Sándor nyomán a mai magyar irodalom ismeri: Tao Te King – Az Út és Erény könyve az a könyv, amelyben a hagyomány szerint a filozófiai taoizmus megalapozójának tartott bölcs, Lao-ce (Laozi) könnyen megjegyezhető formában összegezte a tao (dao) szerinti élet tanításait. A könyv legfontosabb üzenete a követendő úttal, a taó (daó)val való harmónia keresésének keretbe foglalása. A könyvnek nincsen vallásos tartalma, amennyiben a tao (dao) követését nem tekintjük vallásnak. Valójában azonban magát a taó (daó)val való foglalatosságot természetvallásnak tartják, amely túlmutat isteneken és angyalokon, és a teremtő őserő törvényei szerinti életmódot tartja követendőnek.
Lao-ce
Lao-ce feltehetőleg az i. e. 6. században élt kínai filozófus, akiről azonban nem tudni biztosan, hogy valóban létező történelmi személy volt-e, vagy csupán legenda. Lao-ce magyarul „öreg gyermeket” vagy „öreg mestert” jelent
Funiculì, Funiculà
A Funiculì, Funiculà egy híres ének, melynek szövegét egy nápolyi olasz újságíró, Peppino Turco írta – eredeti nápolyi nyelven –, a zenéjét pedig Luigi Denza komponálta 1880-ban. Az ének a Vezúvra felvezető siklóvasút (funicolare
Hermann Alexander Diels
Hermann Alexander Diels német klasszika-filológus és filozófiatörténész
Mary Shelley
Mary Wollstonecraft Shelley angol romantikus író, a Frankenstein, avagy a modern Prométheusz mű szerzője. A romantikus költő Percy Bysshe Shelley felesége volt
Szertartások feljegyzései
A Szertartások feljegyzései a Csou (Zhou)-kori Kínának, a konfuciánus értékek szerint kívánatosnak tartott társadalmi normáival, adminisztrációjával, szertartásaival kapcsolatos írások antológiája. A mű összeállítását a
Vélemény
A vélemény egy személynek, a saját nézőpontjából kiinduló elgondolása a dolgokról. A vélemény, mivel az az individuumtól, annak perspektívájától függő, ezért szükségszerűen szubjektív
Szung su
A Szung su (Song shu) a Huszonnégy történeti mű elnevezés alatt összegyűjtött hivatalos kínai dinasztikus történeti művek sorában a hatodik. Kína történelmét a (Liu) Szung (Song)-dinasztia ideje alatt, 420-tól 479-ig tárgyalja. Nem
Kuo jü
A Kuo jü a Nyugati Csou (Zhou)-dinasztia fejedelemségeinek történetét tárgyalja az i. e. 966 és az i. e. 451 közti időszakban. Magyarul esetenként Az államok beszélgetéseinek, vagy A fejedelemségek történetének fordítják
Jing Fu-szu
Jing Fu-szu (Ying Fusu) a Kína első első császárának, Csin Si Huang-ti (Qin Shi Huangdi)nak legidősebb fia, a Csin (Qin)-dinasztia trónjának jogos örököse, aki apja halálát követően mégsem léphetett trónra, mert i. e. 210-ben a
Grand Banks
A Grand Banks egy sor víz alatti fennsík Új-Fundland szigetétől délkeletre, az észak-amerikai kontinentális talapzaton