Terhességi-gyermekágyi segély

A terhességi-gyermekágyi segély a gyermekvállalás szociális kockázatát enyhítő biztosítási típusú, azaz kizárólag a biztosítottaknak járó, havi rendszerességű, jövedelemarányos pénzbeli ellátás, mely az anya jövedelemkiesését hivatott pótolni a szülési szabadság időtartama alatt.
Közigazgatási szerződés
A közigazgatási jogban a közigazgatási szerződés egy olyan közigazgatási jogi intézmény, amely a közigazgatási aktusok sajátos fajtája és egyben polgári jogi értelemben vett szerződés. A közigazgatási szerződés egyik alanya mindig közigazgatási
Táppénz
A táppénz a betegség szociális kockázatát enyhítő biztosítási típusú, azaz kizárólag a biztosítottaknak járó, havi rendszerességű, jövedelemarányos pénzbeli ellátás, mely a jövedelemkiesését hivatott pótolni a keresőképtelenség
Árvaellátás
Az árvaellátás egy biztosítási típusú, havi rendszerességű, jövedelemarányos pénzbeli ellátás, melyre az elhunyt biztosítottak gyermekei, illetve bizonyos esetekben unokái és testvérei jogosultak.Az árvaellátás hatályos magyar
Diszpozíció
A jogtudományban a diszpozíció vagy rendelkezés írja elő azt a követendő magatartást, amelyet a tényállás elemeinek megvalósulása esetén a jogalanyoknak tanúsítaniuk kell. A büntetőjogban a diszpozíciók általában az egyes
Fellebbezés
A jogtudományban a fellebbezés rendes jogorvoslati eljárás a polgári eljárásjogban, a büntetőeljárásjogban, illetve a közigazgatási jogban. A fellebbezés átszármaztató hatályú, önálló jogorvoslat
Magánjog
A magánjog a jogrendszer azon jogterülete, amely a magánérdekű életviszonyokat szabályozza, olyan gyűjtőfogalom, amely a mellérendelt jogalanyok jogviszonyait foglalja magába, azaz a magánjog az autonóm egyéni cselekvés és a
Parafálás
A parafálás a jogtudományban egy szerződés összes lapjának kézjeggyel való ellátása, ami tanúsítja, hogy a szerződés elkészült, már nem változtatnak rajta. A parafálás intézményét a nemzetközi jogban is alkalmazzák
Leges Liciniae Sextiae
A leges Liciniae Sextiae a Római Köztársaság i. e. 368–366 között meghozott törvényei. Ezek a törvények – Titus Livius elbeszélése alapján – Licinius Stolo és Sextius néptribunusok kezdeményezésére születtek meg, és a következő
Lex Poetelia Papiria
A lex Poetelia Papiria a Római Köztársaság i. e. 326-ban meghozott törvénye, amely felszámolta az adósrabszolgaságot. Titus Livius elbeszélése szerint Gaius Poetelius Libo Visolus harmadik konzulsága idején fogadták el, míg Varro
François-Xavier Roth
François-Xavier Paul Roth francia karmester, a Les Siècles zenekar alapítója, a 21. századi Franciaország egyik legsokoldalúbb és legtermékenyebb karmestere, aki mind a modern hangszeres, mind a történelmileg orientált előadásokban aktív