Trigonometrikus azonosságok

A trigonometrikus azonosságok szögfüggvények között fennálló matematikai összefüggések. Ezek az azonosságok hasznosak szögfüggvényeket tartalmazó kifejezések egyszerűbb alakra hozásakor. Egyéb függvények integrálásakor is alkalmazzák őket, amikor bizonyos kifejezéseket trigonometrikus kifejezésekkel helyettesítünk, majd a kapott integrált trigonometrikus azonosságokkal egyszerűsítjük.
Szögfüggvények
A trigonometrikus függvények vagy szögfüggvények eredetileg egy derékszögű háromszög egy szöge és két oldalának hányadosa közötti összefüggést írják le. A szögfüggvények fontosak többek között a geometriai számításoknál
Távolság
A távolság két pont közé eső szakasz hossza. Pont és egyenes távolsága a ponttól az egyenesre bocsátott merőleges hossza. Pont és sík távolsága a ponttól a síkra bocsátott merőleges szakasz hossza. Két párhuzamos egyenes távolsága
Spline
Spline-on szakaszosan parametrikus polinomokkal leírt görbét értünk. Az n-edfokú spline-ban legfeljebb n-edfokú polinomszakaszok csatlakoznak egymáshoz úgy, hogy nemcsak a folytonosságot, hanem az n-1-szeri differenciálhatóságot is biztosítják
Hiperbolikus függvények
A hiperbolikus függvények a matematikában a szögfüggvényekhez hasonló függvények
Abszcissza
A síkbeli derékszögű koordináta-rendszerben egy síkbeli pont helyzetét két koordináta rendezett párja határozza meg, ezekből az első az abszcissza. Az abszcisszát más szóval "x" koordinátának is nevezik. Az abszcissza tengely a
Hermitikus mátrix
A lineáris algebrában hermitikus mátrix, Hermite-mátrix vagy ritkábban ermitikus mátrix a neve az olyan komplex négyzetes mátrixnak, amely egyenlő konjugált transzponált mátrixával, vagyis az i-edik sorban és j-edik oszlopban lévő elem
Eltolás
A geometriában az eltolás az egybevágósági transzformációk közé tartozik. Ha a sík vagy a tér minden pontjának képe ugyanabban az irányban, ugyanakkora távolságban fekszik, akkor a transzformáció eltolás. Ha adva van a vektor, akkor a
Kronecker-delta
A Kronecker-delta matematikai kétváltozós, általában egész számok függvénye, s amelynek értéke 1, ha a két szám egyenlő, minden más esetben 0. Így például , de . Jelölése δij, és inkább jelölési rövidítésnek, mint függvénynek
Nomogram
A nomogram több változós függvények síkbeli ábrázolására és az egymáshoz tartozó értékek meghatározására szolgáló ábra. Rendszerint skálákat tartalmaz, amelyekre az ismert értékek felvihetők, és egy skálát az eredmény leolvasásához
Magyar női költők, írók listája
Az alábbi lap a magyar női költők, írók listáját tartalmazza